top of page
Search
  • Writer's pictureTomislav Veic

Moja prva poštanska marka

  • MOSTOVI I VIJADUKTI, MOST 3. GARDIJSKE BRIGADE „KUNE“

  • Most čine tri dijela: a) prilaz na baranjskoj strani preko inundacije, duljine 1074,5 m; b) most preko rijeke Drave duljine 420 m i c) prilaz na osječkoj strani duljine 990,5 m. Oba prilaza izgrađena su kao dva zasebna vijadukta, svaki za jedan smjer. Marka je izdana 20.3.2023.
8 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page